Ενεργές θέσεις εργασίας στην INNOSTAT TRIPERINAS

ΚΩΔ.ΕΚ002
Γραφίστρια με γνώσεις corel, Photoshop , indesign , ηλικίας εώς 35 χρονών με αντικείμενο επιμέλεια κειμένων,
δημιουργία και σχεδίαση καταλόγου , ειδών , και εξωφύλλων . Προηγούμενη εμπειρία και προϋπηρεσία θα ληφθεί σαν επιπλέον προσόν . Απαραίτητη η αποστολή portfolio ή σχετικών εργασιών στο
gstefou@triperinas.gr

ΚΩΔ.ΕΚ003
Υπάλληλος γραφείου απόφοιτη λογιστικής έως 35 χρονών, απόφοιτη λογιστική σχολής ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ομότιμης σχολής εξωτερικού για λογιστική και γραμματειακή υποστήριξη
Αποστολή βιογραφικών στο gstefou@triperinas.gr

Για λοιπές πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών: info@triperinas.gr